• Svářečská škola

  a rekvalifikační centrum
  Studénka s.r.o.
 • Svářečská škola
  a rekvalifikační centrum
  Studénka s.r.o.
  Školení svářečů v režimu
  náhradního plnění
  • Školení a zkoušky lze uplatnit formou
   náhradního plnění.
 • Svářečská škola
  a rekvalifikační centrum
  Studénka s.r.o.
  Konzultace a pomoc při vyřizování
  dotačních programů „Podpora
  odborného vzdělávání zaměstnanců“
  • Máme bohaté zkušenosti s vyřízením dotačních
   titulů poskytovanými úřady práce, nebo velkými
   dotačními tituly z Evropských sociálních fondů.


   Konzultace, příprava podkladů, veškerá součinnost.
 • Svářečská škola
  a rekvalifikační centrum
  Studénka s.r.o.
  Instruktoři svařování mají dlouholeté
  praktické zkušenosti v oblasti
  svařování oceli, nerezi a zejména
  hliníku.
  • Každý svářeč dostává individuální péči, jak v teoretické,
   tak v praktické oblasti.
 • Svářečská škola
  a rekvalifikační centrum
  Studénka s.r.o.
  Pořádání bezplatných odborných

  seminářů týkajících se novinek ve

  svařování, přednášející jsou uznáva-

  nými odborníky v oblasti svařování.

  • Semináře jsou pořádány čtvrtletně v prostorách naší
   svařečské školy s občerstvením.

NABÍDKA SLUŽEB

Můžete si tento dokument stáhnout také v souboru níže:


docnabídka


KONTAKT


phone
+420 727 808 678
mail
info@svarecska-rekvalifikacni.cz

phone
Butovická 833
Butovice
742 13 Studénka

mapa

NABÍDKA SLUŽEB

ZKRATKA DRUH ZKOUŠKY DÉLKA

Základní zkoušky svařování dle normy ČSN 05 0705

ZK 111 1.1 Svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou. 4 týdny
ZK 111 8 Svař.elektrickým obloukem obal.el.-materiál vysokoleg.aust.oceli. 4 týdny
ZK 311 1.1 Svařování plamenem a řezání kyslíkem. 4 týdny
ZK 131 21 Svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou-hliník a jeho slit. 3 týdny
ZK 135 1.1 Svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou. 4 týdny
ZK 135 8 Svař.v ochranné atm.tav.elektrodou-materiál vysokoleg.aust.oceli. 4 týdny
ZK 141 1.1 Svařování v ochranné atmosféře netavící se elektrodou. 3 týdny
ZK 141 8 Svař.v ochranné atm. netav.se elekt.-materiál vysokoleg.aust.oceli. 3 týdny
ZK 141.21 Svař.v ochranné atmosféře netavící se elektrodou-hliník a jeho slitiny. 3 týdny
ZP 81 Zaškolení pro řezání kyslíkem. 3 dny
ZP 311-1 1.1 Zaškolení pro stehování plamenem. 3 dny
ZP 111-1 1.1 Zaškolení pro stehování el.obloukem obalenou elektrodou. 3 dny
ZP 135-1 1.1 Zaškolení pro stehování tavící se elektrodou v ochranné atmosféře. 3 dny
ZP 83 Zaškolení pro řezání plazmou. 3 dny
     
Periodické přezkoušení svářečů dle normy ČSN EN 287-1,ČSN EN ISO 9606-2

111 Ruční obloukové svařování obalenou elektrodou. 3 dny
131 Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu-MIG. 3 dny
135 Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu-MAG. 3 dny
136 Obloukové svařování plněnou elektrodou-MAG. 3 dny
138 Obloukové svařování plněnou elektrodou s kov.práškem v aktiv.plynu-MAG. 3 dny
141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu-TIG. 3 dny
142 Obloukové svařování wolframovou el. v inert.plynu bez příd.materiálu-TIG. 3 dny
311 Kyslíko-acetylenové svařování. 
3 dny
     
  Periodické přezkoušení z bezpečnostních předpisů (1 nebo 2 metody) 4 hod.
Provedeme i ve Vaší firmě.