• Svářečská škola

  a rekvalifikační centrum
  Studénka s.r.o.
 • Svářečská škola
  a rekvalifikační centrum
  Studénka s.r.o.
  Školení svářečů v režimu
  náhradního plnění
  • Školení a zkoušky lze uplatnit formou
   náhradního plnění.
 • Svářečská škola
  a rekvalifikační centrum
  Studénka s.r.o.
  Konzultace a pomoc při vyřizování
  dotačních programů „Podpora
  odborného vzdělávání zaměstnanců“
  • Máme bohaté zkušenosti s vyřízením dotačních
   titulů poskytovanými úřady práce, nebo velkými
   dotačními tituly z Evropských sociálních fondů.


   Konzultace, příprava podkladů, veškerá součinnost.
 • Svářečská škola
  a rekvalifikační centrum
  Studénka s.r.o.
  Instruktoři svařování mají dlouholeté
  praktické zkušenosti v oblasti
  svařování oceli, nerezi a zejména
  hliníku.
  • Každý svářeč dostává individuální péči, jak v teoretické,
   tak v praktické oblasti.
 • Svářečská škola
  a rekvalifikační centrum
  Studénka s.r.o.
  Pořádání bezplatných odborných

  seminářů týkajících se novinek ve

  svařování, přednášející jsou uznáva-

  nými odborníky v oblasti svařování.

  • Semináře jsou pořádány čtvrtletně v prostorách naší
   svařečské školy s občerstvením.

KALENDÁŘ KURZŮ

Tento kalendář obsahuje informace o termínech jednotlivých školení a pořádaných kurzů. Případné přihlášení na kurz je možné po telefonické nebo e-mailové dohodě s oprávněným pracovníkem svářečské školy.


Stáhněte si dokumentaci v jednom balíčku ve formátu ZIP:

docbalíček ke stažení


KONTAKT


phone
+420 727 808 678
mail
info@svarecska-rekvalifikacni.cz

phone
Butovická 833
Butovice
742 13 Studénka

mapa

AKTUÁLNÍ KURZY

Periodické přezkoušení svářečů dle norem:
ČSN EN 287-1 a ČSN EN ISO 9606-1,2


1.11. - 3.11.2023
14.11. - 16.11.2023
29.11. - 1.12.2023
13.12. - 15.12.2023

Základní kurzy svářečů dle normy ČSN 05 0705:

Termín Délka kurzu
9.1. - 27.1.2023 3 týdny
6.2. - 24.2.2023 3 týdny
6.3. - 24.3.2023 3 týdny
3.4. - 21.4.2023 3 týdny
2.5. - 19.5.2023 3 týdny
12.6. - 30.6.2023 3 týdny
4.9. - 22.9.2023 3 týdny
2.10. - 20.10.2023 3 týdny
30.10. - 16.11.2023 3 týdny
27.11. - 15.12.2023 3 týdny

SVÁŘEČSKÉ A REKVALIFIKAČNÍ KURZY

- svářečské kurzy

- rekvalifikační kurzy

- pravidelné přezkoušení

- rozšíření atestace