• Svářečská škola

  a rekvalifikační centrum
  Studénka s.r.o.
 • Svářečská škola
  a rekvalifikační centrum
  Studénka s.r.o.
  Školení svářečů v režimu
  náhradního plnění
  • Školení a zkoušky lze uplatnit formou
   náhradního plnění.
 • Svářečská škola
  a rekvalifikační centrum
  Studénka s.r.o.
  Konzultace a pomoc při vyřizování
  dotačních programů „Podpora
  odborného vzdělávání zaměstnanců“
  • Máme bohaté zkušenosti s vyřízením dotačních
   titulů poskytovanými úřady práce, nebo velkými
   dotačními tituly z Evropských sociálních fondů.


   Konzultace, příprava podkladů, veškerá součinnost.
 • Svářečská škola
  a rekvalifikační centrum
  Studénka s.r.o.
  Instruktoři svařování mají dlouholeté
  praktické zkušenosti v oblasti
  svařování oceli, nerezi a zejména
  hliníku.
  • Každý svářeč dostává individuální péči, jak v teoretické,
   tak v praktické oblasti.
 • Svářečská škola
  a rekvalifikační centrum
  Studénka s.r.o.
  Pořádání bezplatných odborných

  seminářů týkajících se novinek ve

  svařování, přednášející jsou uznáva-

  nými odborníky v oblasti svařování.

  • Semináře jsou pořádány čtvrtletně v prostorách naší
   svařečské školy s občerstvením.

KALENDÁŘ KURZŮ

Tento kalendář obsahuje informace o termínech jednotlivých školení a pořádaných kurzů. Případné přihlášení na kurz je možné po telefonické nebo e-mailové dohodě s oprávněným pracovníkem svářečské školy.


Stáhněte si dokumentaci v jednom balíčku ve formátu ZIP:

docbalíček ke stažení


KONTAKT


phone
+420 727 808 678
mail
info@svarecska-rekvalifikacni.cz

phone
Butovická 833
Butovice
742 13 Studénka

mapa

AKTUÁLNÍ KURZY

Periodické přezkoušení svářečů dle norem:
ČSN EN 287-1 a ČSN EN ISO 9606-1,2


Termín
8.9. - 10.9.2021
22.9. - 24.9.2021
6.10. - 8.10.2021
20.10. - 22.10.2021

Základní kurzy svářečů dle normy ČSN 05 0705:

Termín Délka kurzu
11.1. - 29.1.2021 3 týdny
8.2. - 26.2.2021 3 týdny
8.3. - 26.3.2021 3 týdny
6.4. - 23.4.2021 3 týdny
3.5. - 21.5.2021 3 týdny
14.6. - 2.7.2021 3 týdny
6.9. - 24.9.2021 3 týdny
4.10. - 22.10.2021 3 týdny
1.11. - 19.11.2021 3 týdny
29.11. - 17.12.2021 3 týdny

SVÁŘEČSKÉ A REKVALIFIKAČNÍ KURZY

- svářečské kurzy

- rekvalifikační kurzy

- pravidelné přezkoušení

- rozšíření atestace